Zásady ochrany osobních údajů

Jsme potěšeni tvou návštěvou na našich webových stránkách a také tvým zájmem o naše produkty. Bereme ochranu tvých soukromých údajů vážně a chtěli bychom, aby ses při návštěvě našich internetových stránek cítil/a dobře. Ochrana tvého soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Bezpečnost

Martin Poláček přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují. Spolupracovníci jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti.

Právo na informace

Na požádání ti Martin Poláček podle možností obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o tobě zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máš otázky týkající se zpracování tvých osobních údajů, můžeš je směřovat na info@laskuj.cz, kde ti jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Prohlašujeme, že jako správce tvých osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme ti a budeme tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíš naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která ti byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíš, webové stránky, které u nás navštívíš, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytneš z vlastní vůle, například v rámci registrace, stažení e-booku, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na některé z našich stránek souhlasíš se zasíláním obchodních informací. Martin Poláček používá tvé osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Pracujeme jen s údaji a kontakty, které nám daly souhlas. Chceme tvé údaje použít k tomu, abychom tě mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit tvůj názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud bys s nimi nesouhlasil/a, můžeš nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžeš kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Martin Poláček používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na tvůj pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda ses už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na tvém počítači.

Používání cookies můžeš deaktivovat ve tvém internetovém prohlížeči.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme/zpracovávám osobní údaje, které nám/mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
• poskytování produktů, plnění smlouvy
Tvé osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. dodání zboží, zaslání elektronických produktů apod.).
• vedení účetnictví
Pokud jsi zákazník, tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci faktur.
• marketing – zasílání newsletterů
Tvé osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Pokud jsi naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že tě naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky. Pokud nejsi naším zákazníkem, zasíláme ti newslettery jen na základě tvého souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
• pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě tvého souhlasu ti můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu, např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám 

K tvým osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Mailchimp, Zásilkovna, Facebook, Google, účetní. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme ti však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU, vyjma zpracovávání emailovou aplikací Mailchimp, se kterou máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

Tvá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás  prostřednictvím e-mailu: info@laskuj.cz. Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžeš kdykoli vyzvat a my ti doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké tvé osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u tebe něco změní nebo zjistíš, že tvé osobní údaje jsou neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracováváme tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že ti informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré tvé osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máš právo se svou kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami ti zasíláme, pokud jsi náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejsi, posíláme ti je jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr našich  e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.